Hodnoty existují, ať už je rozpoznáte, nebo ne. Život však může být mnohem jednodušší, pokud je vezmete na vědomí. Pokud vnímáte své vlastní hodnoty, můžete je použít při rozhodování o tom, jak máte žít svůj život, a dokážete si odpovědět na různé otázky z oblasti kariéry či rodinného života. Vytyčení si času na pochopení skutečných priorit ve vašem životě může pomoci určit si nejlepší životní směr a dlouhodobé cíle.

 

Při definování svých osobních hodnot zjistíte, co je pro vás opravdu důležité. Dobrým způsobem jak začít, je podívat se zpět na svůj život - určit si, kdy jste se cítili opravdu dobře a byli jste si opravdu jisti, že jste udělali dobré rozhodnutí.

 

Krok 1: Určete si dobu, kdy jste byli nejšťastnější

Najděte příklady z obou pohledů, z pracovního i osobního života, abyste zajistili určitou rovnováhu.

Co jste dělali?

Byli jste s nějakými jinými lidmi? S kým?

Jaké další faktory přispěly k vašemu štěstí?

 

Krok 2: Vzpomeňte si na časy, kdy jste byli nejvíce hrdí

Proč jste byli hrdí?

Sdíleli ostatní lidé vaši hrdost? Kdo?

Jaké další faktory přispěly k vašemu pocitu hrdosti?

 

Krok 3: Určete si období, kdy jste byli nejvíce spokojeni

Jaká vaše potřeba nebo touha byla splněna?

Proč dala tato zkušenost vašemu životu smysl?

 

Krok 4: Pojmenujte si své top hodnoty, na základě svých zkušeností v období plného štěstí, hrdosti a spokojenosti

Proč je každá zkušenost opravdu důležitá a nezapomenutelná?

Pokuste se vybrat 10 klíčových hodnot.

 

Krok 5: Seřaďte si své top hodnoty podle priority

Tento krok je pravděpodobně nejtěžší, protože budete muset hledat hluboko uvnitř sebe. Zapište si své top hodnoty, a to v libovolném pořadí.

Podívejte se na první dvě hodnoty a zeptejte se sami sebe: "Kdybych mohl uspokojit pouze jednu z nich, jakou bych si vybral?" To by mohlo pomoci představit si situaci, ve které budete muset udělat tuto volbu.

Pokračujte v seznamu, a to porovnáním každé hodnoty s každou jinou hodnotou, dokud váš seznam nebude ve správném pořadí.

 

Krok 6: Potvrďte si svůj žebříček hodnot

Zkontrolujte si své hodnoty a ujistěte se, zda jsou v souladu s vaším životem a vizí.

Udělají vás tyto hodnoty šťastnými?

Jste hrdý na své 3 nejvyšší hodnoty?

 

Stanovení si hodnot nemusí být vždy jednoduché. Nicméně dělat rozhodnutí, o kterých víte, že jsou správné, je v dlouhodobějším horizontu pak mnohem jednodušší…

 

Text: Lucia Šutková