Po nástupu je nový kolega většinou zahlcen mnoha informacemi jak o chodu firmy, tak o své náplni práce, dále i interními směrnicemi a pravidly, které si také musí osvojit. Aby začleňování a zaškolení probíhalo hladce, měli byste mít plán:

 

  • Příprava dokumentů a vstupních formulářů

Vstupní formuláře a dokumenty jsou důležité v každé společnosti, a proto je dobré mít dopředu připravený jejich seznam. Před tím, než nový zaměstnanec začne pročítat tyto dokumenty, je vhodné, aby manažer představil nového zaměstnance kolektivu, se kterým bude pracovat. Dále je důležité, aby mu ukázal pracoviště, kde bude zaměstnanec trávit většinu pracovního dne. Samozřejmostí by měla být příjemná atmosféra.

 

  • Věnujte se lidem

Jak již bylo řečeno, v případě, že si neuděláte na svého zaměstnance čas, vážně riskujete jeho odchod. Zaměstnanec, který se bude zaučovat sám, se z důvodu vaší pracovní vytíženosti může obávat na cokoliv zeptat. Budete-li se mu věnovat, můžete očekávat, že se bude snažit ze všech sil a s vaší pomocí se s problémy vyrovná, práce ho bude těšit a bude se chtít zlepšovat. Je přeci ve vašem zájmu mít dobrý kolektiv.

 

  • Dostatečné školení

Připravte si cíle, které budou specifické, měřitelné, ambiciózní a dosažitelné. Mohou nastat chvíle, kdy zaučování je tou poslední věcí, na kterou máte pomyšlení, ale uvědomte si, že vést tým je tak trochu jako mít děti. U nich také nelze očekávat, že se nebudou chtít vyvíjet, naopak budou růst, učit se, přizpůsobovat a měnit.

 

  • Role mentora

Mějte po ruce alespoň jednoho člena týmu, který bude pomáhat se zaškolováním nového zaměstnance. Podpora ze strany mentora je pro nového zaměstnance velice důležitá a může hrát významnou roli v jeho dalším rozvoji. Mentorem by měl být zkušenější člověk, o němž víte, že má o firmě přehled a k mentorování má navíc vhodné dispozice, jakými jsou otevřenost sdělovat zkušenosti, ochota, trpělivost, naslouchání a co je vůbec nejdůležitější - být pro nováčka pozitivním příkladem.

  • Hodnocení

Žádné zaškolování nemůže být dostatečně efektivní, pokud ho nesledujete a nehodnotíte. Stanovte si adaptační plán a program zpětné vazby, aby i nový zaměstnanec věděl, jak si vede. Při společném hodnocení byste měli konstruktivně probrat případné obtíže a navrhnout řešení, které zaměstnance posune dál.

 

Pečujte o svůj tým... Průzkumy dokazují, že lidé se rozhodují, zda zůstanou nebo odejdou, v prvních dvou až třech týdnech strávených ve společnosti.

Postarejte se, aby každý nový zaměstnanec dostával podporu, stimulaci, povzbuzování a pravidelnou zpětnou vazbu!

 

 

Zdroje:
Martin Dvořáček, Jak uvést nováčka do pracovního procesu

Radka Hošková, Nový zaměstnanec - posila pro tým nebo noční můra?

Ros Jay, Richard Templar, Velká kniha manažerských dovedností