V širším pojetí se jedná o důvěru člověka ve vlastní schopnosti a v to, že se svým jednáním může ovlivnit svůj život a práci. Možnost jednat sám za sebe zaměstnanci dodává energii a odvahu k převzetí odpovědnosti za to, co a jak v práci dělá a s jakým výsledkem. Empowerment nesouvisí s dosaženou pozicí, ale vyjadřuje vnitřní pocit síly a kompetentnosti k práci. Podmínkou je naučit se artikulovat svůj názor, dívat se na věci z více úhlů, chuť učit se novým věcem, vědět, že já sám mohu něco změnit a něčemu prospět. Potřebuji volný přístup k informacím a ke zdrojům. Mám více možností na výběr a mohu se rozhodnout, ale současně musím umět nést následky.

Když si shrneme, co Empowerment v pracovním prostředí znamená, napadá nás, že je to spolupráce tří složek:

  • zaměstnavatele, který podmínky poskytuje
  • pracovního týmu, nakolik spolupracuje na zlepšení podmínek
  • a na samotném zaměstnanci, který přebírá zodpovědnost nejen za svoji práci, ale i za to, aby prospívala celá firma

 

Jako důležité složky empowerment vnímáme:

Zodpovědnost

Z pohledu vedoucího či lídra týmu je empowerment mocný nástroj, kterým lze přivést zaměstnance k převzetí zodpovědnosti. Pokud chceme, aby zaměstnanec měl za něco zodpovědnost, musí k tomu mít i příslušné pravomoci, tzn. předání celého úkolu i s možností rozhodovat a za své činy nést odpovědnost.

 

Interní motivace

Častou chybou je, že chápeme motivaci jako jednorázový akt. Jakmile nás něco motivuje, už nám to zůstane. A pak také náhodný akt. Najednou nás práce začne bavit, ale nemůžeme to příliš ovlivnit, zodpovědnost má někdo jiný. Opak je ale pravdou. Na sebe-motivaci musíme usilovně pracovat. A to každý den! Pár tipů jak na to:

  • Najděte si svůj motivační rituál, jedná se například o ranní vědomé připomenutí: Proč to dělám? Jaké jsou mé cíle? Jaký chci mít den? Co pro to udělám?
  • Odměňujte se za své úsilí! Stačí drobnosti, které vám dokáží udělat radost, zvednout náladu a nebrat to, že jste v něčem dobří jako samozřejmost. Pochvalte se za to.
  • „Snězte tu žábu“, také jste se ocitli v situaci, kdy musíte vyřešit nějaký problém a stále ho odkládáte? Zkuste ho řešit co nejdříve, sníte tím žábu a zbytek dne už Vás nemusí tato situace trápit! Uvědomění i v tomto případě je cesta k úspěchu!

 

Práce s energií

Jak můžete dobíjet baterky svému týmu?

  • Momentálně - pochvala od zákazníka, pochvala od vedoucího, zpětná vazba, malá pozornost, osobní podpora, úsměv a pozitivní přístup, zdravá soutěživost, sounáležitost, osobní přístup, team-building, splnění krátkodobých cílů
  • Dlouhodobě - plánované školení, jistota financí, progres, cíle firmy, kariérní a osobnostní rozvoj, zpětná vazba, férové jednání, otevřená komunikace, zjišťování potřeb zaměstnanců, uznání, být vyslyšení, vnímání jednotlivců, individuální plán, svoboda rozhodování

 

Důvěra, vize, loajalita

Klíčovým jednáním ze strany vedoucího směrem k pracovníkovi, je v první řadě iniciace a inspirace ruku v ruce s vyjádřením důvěry v zaměstnance a víry, že to dokáže. Současně je třeba nabídnout zaměstnanci dostupnou podporu, informace a pomoc vedení. Je třeba přiměřeně chválit, ale nevytvářet přitom závislost zaměstnance na reakcích a povzbuzování lídra.

Jak v praxi vypadá Tým, který si nedůvěřuje x Tým, který si důvěřuje:

  • Tým, který si nedůvěřuje - neplní cíle, neloajální, nekomunikují, vzájemně nesdílejí informace, pomluvy, nezainteresovanost, závist, nemají rádi svou práci, nepomáhají si, individualismus, ignorance, výmluvy, bojkot, demotivace, ztráta pocitu bezpečí a jistoty
  • Tým, který si důvěřuje - vzájemná důvěra, více mluví - méně píší, vzájemná podpora, upřímnost, větší akčnost, vzájemná loajalita k týmu i společnosti, osobní angažovanost, mimopracovní setkání, co se řekne, to se udělá, předávání osobních zkušeností

 

 

Zdroje: www.superkariera.cz, https://is.cuni.cz/, www.finance.idnes.cz